Co to jest etyka zawodowa?

Na tej stronie omówiono rolę etyki i kompasu moralnego lub „dobroci” w życiu zawodowym. Koncentruje się na prawie i medycynie jako zawodach kluczowych. Jednak zasady leżące u podstaw tego myślenia mają zastosowanie do wszystkich dziedzin życia zawodowego i szerszego życia zawodowego, a wyciągnięto również szersze wnioski.


Miejsce „dobroci” w życiu zawodowym

Dla wielu zawodów zewnętrznych, a może nawet wewnętrznych, takich jak prawo i medycyna, może się wydawać, że istnieją jasne ramy regulacyjne, które określają, jak powinni się zachowywać profesjonaliści.

Na przykład dla lekarzy zasady przewodnie zostały określone w przysiędze Hipokratesa. Obejmują one kamienie fundamentowe, takie jak „nie szkodzić”. W Wielkiej Brytanii istnieją szersze ramy prawne określone przez General Medical Council, która również nadzoruje praktykę lekarską i zapewnia, że ​​lekarze praktykują zgodnie z ich licencją.

Czy jest więc miejsce na etykę indywidualną?

A co, jeśli twoje indywidualne ramy etyki kolidują z przewodnikiem wybranego zawodu?

Na tej stronie omówiono niektóre z tych pytań, opierając się na pracach Jubilee Centre for Character and Virtues na Uniwersytecie w Birmingham . Prowadzony tam trzyletni projekt badawczy koncentruje się na trzech zawodach: prawniku, medycynie i nauczaniu oraz na tym, jak pasują one do współczesnych ram „ cnót ”.

Podobnie jak Stephen Covey w swojej książce Principle-Centered Leadership , Jubilee Centre wychodzi z założenia, że ​​etyka jest nie tylko opcjonalnym dodatkiem, ale istotną częścią współczesnego życia, w tym życia biznesowego i zawodowego.

Sugeruje również, że etyczne lub cnotliwe postępowanie może nawet pomóc firmom w lepszym funkcjonowaniu, co wydaje się coraz bardziej przekonujące od czasu kryzysu bankowego.

Dobroć i Prawo

Jest wielu, którzy sugerowaliby, że cnota i prawo wzajemnie się wykluczają. Prawnicy są często postrzegani jako „nawet gorsi niż bankierzy”, a ludzie komentują, że spory sądowe tylko wzbogacają prawników. Spójrzmy prawdzie w oczy, zawód ma dość kiepską reputację.

Jednak badania Centrum Jubilee pokazują, że sami prawnicy przywiązują dużą wagę do etycznego postępowania, zwłaszcza do sprawiedliwości i uczciwości. Nie może to być nieoczekiwane w zawodzie prawniczym, który przecież istnieje po to, aby zapewnić każdemu „sprawiedliwy proces”. Prawnicy bardzo wysoko cenią też wytrwałość i perspektywę. Nie są to być może cnoty „ciepłe”, niemniej jednak bardzo ważne u osób odpowiedzialnych za wymierzanie sprawiedliwości.

Istnieje jednak wyraźna presja na prawników, aby postępowali nieetycznie, co może w pewnym stopniu wyjaśniać reputację zawodu. Badania, ponownie przeprowadzone w Jubilee Center, pokazują, że wielu prawników odczuwa „presję handlową”, aby na przykład zaokrąglić godziny rozliczeniowe.

Badania Centrum Jubileuszowego sugerują, że najważniejszym aspektem utrzymania praktyki etycznej było znalezienie dobrych wzorców do naśladowania. Wielu powiedziało, że obawiali się wywierania presji na nieetyczne postępowanie, ale przyjmowali wskazówki od starszych kolegów.

Dobroć i medycyna

Lekarze mogą mieć mniejszy „problem z wizerunkiem” niż prawnicy, jeśli chodzi o etykę i praktykę moralną, ale nadal istnieją bardzo trudne dylematy moralne w praktyce medycznej.

Ramy prawne nie mogą odpowiedzieć na wszystkie możliwe pytania, a większość lekarzy prędzej czy później będzie musiała skonsultować się z wewnętrznym kompasem moralnym w celu uzyskania wskazówek.

Wartości, które lekarze uważali za najważniejsze w swoim zawodzie, to:

 • Uczciwość ;
 • Uczciwość i prawdomówność ;
 • Osąd;
 • Życzliwość lub współczucie ;
 • Przywództwo ; i
 • Praca zespołowa .

Lekarze na ogół wysoko oceniali własną uczciwość, uczciwość, uprzejmość i pracę zespołową, ale byli bardziej skłonni wątpić w ich zdolność do przewodzenia lub dokonywania oceny.

Doświadczonym lekarzom łatwiej było polegać na własnym osądzie. Nic dziwnego, że ich „kompas moralny” i profesjonalny osąd były bardziej rozwinięte dzięki ich doświadczeniu.

Pozytywne modele ról


Podobnie jak prawnicy, lekarze podkreślali znaczenie posiadania pozytywnych wzorców do naśladowania , aby rozwijać swój osąd zawodowy i poczucie moralności w środowisku zawodowym.


Postępowanie etyczne jako profesjonalista

Chociaż medycyna i prawo bardzo się od tego różnią, badania Jubilee Centre wskazują na kilka wspólnych aspektów, które mogą pomóc ci rozwinąć i utrzymać bardziej moralne lub etyczne podejście zarówno w sobie, jak i w innych zawodach.

To są:

 • Znajdź pozytywne wzorce do naśladowania wśród swoich współpracowników , czy to w swoim najbliższym otoczeniu, czy też szerzej, i skorzystaj z ich rad i doświadczeń, jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji;
 • Tam, gdzie to możliwe, korzystaj z okazji do refleksyjnej praktyki, aby rozwinąć profesjonalny osąd i kompas moralny.
 • Bądź przygotowany do działania jako pozytywny wzór do naśladowania dla młodszych lub mniej doświadczonych kolegów , w tym do mentoringu i pomagania w tworzeniu możliwości refleksyjnej praktyki .

Są też inne rzeczy, które możesz zrobić, aby wzmocnić swoje podejście etyczne. Obejmują one:

 • Korzystanie z osobistego „kompasu moralnego”, aby pomóc Ci przejść przez wszelkie dylematy etyczne , upewniając się, że nie pozwolisz się zachęcić do podążania ścieżką, która jest niezgodna z Twoimi osobistymi zasadami;
 • Zastanów się dokładnie, które cnoty mogą być ważniejsze w Twoim życiu zawodowym. Istnieje rozsądna szansa, że ​​przyciągnął Cię zawód, który pasuje do Twojego stanowiska etycznego (na przykład, jak już powiedzieliśmy, prawnicy cenią uczciwość). Ale czy musisz zrobić coś, aby wzmocnić swoje kluczowe cnoty i uczynić Cię jeszcze bardziej dopasowanym do wybranej kariery?
 • Jakie są najbardziej prawdopodobne problemy etyczne, z którymi możesz się spotkać i jak prawdopodobnie będziesz się z nimi zmagać? Na przykład osoby pracujące w mediach mogą zmagać się z pokusą wyolbrzymiania historii lub uogólniania na jednym przykładzie. Zastanów się z wyprzedzeniem, kiedy możesz napotkać trudności etyczne i co planujesz z tym zrobić. Nieco wyprzedzające planowanie może zapewnić, że będziesz w stanie radzić sobie w trudnych sytuacjach z większym taktem.

Etyka lub moralność nie są sprzeczne z życiem zawodowym

Czytając doniesienia prasowe o lekarzach takich jak Harold Shipman, czy o zamkniętej kulturze wielu zawodów, może się czasem wydawać, że życie zawodowe jest sprzeczne z życiem według własnych zasad. Ale etyczne życie z pewnością nie jest sprzeczne z opartymi na zasadach ramami regulacyjnymi wielu zawodów, nawet jeśli idzie dalej.

Czy wspieranie kolegi jest postrzegane jako ważniejsze niż zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom? Zdecydowanie nie. Jednak ostatnie historie pokazują, że nadal bardzo trudno jest zgłaszać wątpliwości lub „ dmuchać w gwizdek ” w stosunku do współpracownika. Kultura zmienia się powoli.

Ale kultura zaczyna się od jednostek i nabiera znaczenia wraz ze wzrostem liczby osobników. Etyczna praca z silnym „ kompasem moralnym ” jest niezbędna w życiu zawodowym i, podobnie jak etyczne przywództwo, jest zwykle szanowana przez wszystkich, którzy ją spotykają.

Więcej dowiesz się na szkoleniach o tematyce biznesowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *