Jakie narzędzia pomagają w zarządzaniu talentami w firmie?

Obecność talentów w firmie to ogromna przewaga konkurencyjna, ale również spore wyzwanie dla osób, które zarządzają ludźmi. Talenty w organizacji mogą przyczynić się do sukcesu biznesowego, o ile są odpowiednio szybko identyfikowane, motywowane i nagradzane za swoje osiągnięcia. 

Jak rozumieć talent w organizacji?

Pierwsze skojarzenie z talentem w środowisku zawodowym dotyczy osoby, która w swojej dziedzinie osiąga ponadprzeciętnie wyniki. Może to wynikać z unikalnego zestawu kompetencji, zaangażowania oraz naturalnych predyspozycji i wiedzy. Ponadto przez talent możemy rozumieć jedną, konkretną umiejętność, np. talent do negocjacji, talent do obsługi klientów czy sprzedaży. Bez względu na to, jak chcemy widzieć to określenie, mamy do czynienia z osobą, której możliwości warto efektywnie wykorzystywać. W wielu organizacjach jednak zwraca się uwagę, iż tak pojmowane “gwiazdy” nie mogą stać ponad zespołem. To niezwykle ważne dla poczucia sprawiedliwości w firmie. 

Jak zarządzać talentami w firmie? 

Skoro mówimy o pracownikach, którzy są niezwykle cenni dla organizacji, to jasne, że warto z myślą o nich zastanowić się nad zarządzaniem. Mówimy w końcu o osobach, które przyczyniają się do wprowadzania innowacji, mogą być wzorem dla innych pod względem wydajności i znacząco przyczynić się do osiągania celów biznesowych. Poprawnie zarządzany talent jest nierzadko argumentem za przewagą konkurencją nad innymi firmami w branży. 

Kluczowymi aspektami zarządzania talentami jest zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób pracują. Bardzo często są to osoby, które zdecydowanie rzadziej potrzebują wsparcia ze strony przełożonego. Są samodzielne, więc w żadnym wypadku nie należy poddawać ich mikrozarządzaniu. Nie oznacza to oczywiście, że ich praca nie powinna być mierzona i weryfikowana. Ważne jednak, aby czuli zaufanie i swobodę (w granicach rozsądku) w kwestii dobierania projektów czy kierunków rozwoju zawodowego. Dobrym rozwiązaniem jest także poprawa w organizacji pracy, np. eliminowanie powtarzalnych i możliwych do zautomatyzowania czynności w wypadku osoby, której talentem jest kreatywność i myślenie strategiczne.  

Identyfikacja talentów

Aby jednak zarządzanie talentami w firmie było możliwe, istotna jest ich identyfikacja. Do tego niezbędne jest narzędzie, które pozwoli precyzyjnie określić naturalne predyspozycje pracowników. Jednym z nich jest Extended DISC®, które pozwala nie tylko poznać styl zachowania pracowników, ale także ich naturalne talenty i mocne strony. Umożliwia ono identyfikację osób, które mają predyspozycje do konkretnych zadań, ale np. zajmują stanowisko, które nie pozwala im na to. Poza tym Extended DISC® może być przydatne podczas poszukiwania talentów na rynku pracy i wykorzystane jako jeden z etapów w procesie rekrutacji, co pozwoli szybciej i łatwiej dopasować kandydata do zespołu, w którym miałby pracować. Poza tym liderzy posługujący się tym narzędziem mogą skuteczniej decydować o kierunkach rozwoju – nie tylko dla talentów, ale i dla całego zespołu. 

admin
Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *