Leasing finansowy czy kredyt – sprawdź, z jakich form finansowania może skorzystać Twoja firma

Czym jest leasing finansowy?

Jedną z najczęściej stosowanych form finansowania, ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców jest oferta leasingu finansowego. Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie, zarówno z punktu widzenia leasingobiorcy, jak i samego leasingodawcy.

Zgodnie z definicją leasing finansowy inaczej nazywany leasingiem kapitałowym bądź inwestycyjnym polega na przekazaniu przez leasingodawcę (finansującego) na czas oznaczony prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego lub prawa do użytkowania i pobierania pożytków) leasingobiorcy (korzystającemu), w zamian za stosowną opłatę określaną mianem rat leasingowych.

Leasing czy kredyt?

To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Leasing finansowy to doskonała alternatywa dla tradycyjnej formy finansowania w postaci zaciągnięcia kolejnego kredytu bankowego. Zarówno pierwsza, jak i druga opcja posiada swoje zalety i wady. Procedura związana ze skorzystaniem z oferty leasingu jest znacznie prostsza, a tym samym także i krótsza niż proces ubiegania się o przyznanie kredytu gotówkowego. Niemniej jednak ze względu na precyzyjne przepisy prawa bankowego regulujące kredyty, to właśnie ta forma finansowania uznawana jest za najbezpieczniejszą spośród wszystkich dostępnych. Minusem natomiast w tym wypadku jest obniżenie zdolności kredytowej w sytuacji jednorazowego skorzystania z tej usługi. Zobacz również, jakie są różnice w księgowaniu pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym na pomoc.wfirma.pl.

Amortyzacja leasingu

Zgodnie z warunkami korzystania z leasingu finansowego przedmiot zawartej umowy, zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy (korzystającego), w związku z czym podlega on standardowym zasadom amortyzacji. Według nich leasingobiorca powinien uwzględnić przedmiot leasingu w prowadzonej ewidencji. W tym wypadku leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych przy wykorzystaniu metody liniowej. W jego zakresie należy także ustalenie stawek amortyzacyjnych, które powinny być adekwatne do okresu wynikającego z zawartej umowy leasingowej. Nie dotyczy to środków trwałych, których okres amortyzacji jest krótszy niż czas trwania umowy.

Rozliczanie leasingu finansowego

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z oferty leasingu finansowego, powinni pamiętać o tym, że według aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, a dokładniej art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 ustawy o VAT leasing finansowy w rozumieniu podatku od towarów i usług, traktowany jest jako dostawa towarów. Obowiązek podatkowy powstaje w chwili wystawienia faktury, bądź też w momencie upływu terminu jej wystawienia lub płatności. Zatem w tej sytuacji podatek należny można odliczyć wyłącznie za okres, w którym zaistniał obowiązek podatkowy.

 

admin
Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *