Millenialsi (jako kupujący i sprzedający) tworzą rosnącą potęgę

Millenialsi – z ich zwiększoną siłą nabywczą i reprezentacją w gospodarce – są teraz siłą, z którą trzeba się liczyć zarówno jako kupujący, jak i sprzedający.

Jako kupujący, millenialsi przynoszą zupełnie nowy zestaw oczekiwań. Dla nich stała łączność jest sposobem na życie. W rzeczywistości duża większość milenijnych kupujących zgadza się, że ich urządzenie mobilne jest niezbędne do zakupów i również też w pracy, którą wykonują. Ta mentalność rozwinie się jeszcze bardziej wraz z rosnącym wpływem millenialsów na rynek.

 

Ciekawe informacje biznesowe – http://www.prasa24h.pl/informacje/biznes

 

Millenialsi mają także niebotyczne oczekiwania, że ​​ich interakcje z firmami będą spersonalizowane i realizowane w czasie rzeczywistym. W rzeczywistości 84% milenijnych nabywców biznesowych oczekuje, że firmy będą reagować i współdziałać z ich działalnością w czasie rzeczywistym.

A stawka jest wysoka: 85% milenijnych kupców biznesowych zgadza się, że dzięki technologii stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek podejmowanie działalności firmy w innym miejscu. Jak pokazują badania Google dotyczące „zerowego momentu prawdy” , tak wiele decyzji o zakupie ma miejsce, zanim kiedykolwiek dojdzie do kontaktu z firmą. Kolejne 83% millenialsów twierdzi, że technologia sprawia, że ​​czują się znacznie bardziej aktywni jako kupujący w biznesie niż pięć lat temu. Firmy muszą zapewnić kupującym możliwość samokształcenia się, ale także zawsze zapewniać doradztwo przez zaufanych doradców, gdy jest to potrzebne.

Nawet jako sprzedawcy, millenialsi robią fale z nowymi sposobami tworzenia sprzedaży. Po pierwsze, millenialsi są bardziej skłonni niż starsze generacje do przyjmowania nowych metod sprzedażowych, być może dlatego, że ich pierwsze cyfrowe oczekiwania wpływają na sposób ich pracy; 66% milenialnych specjalistów od sprzedaży (w porównaniu do 43% boomers / tradycjonalistów) twierdzi, że ich firmy coraz bardziej koncentrują się na zapewnieniu klientom łatwej obsługi mobilnej w ciągu ostatnich 12-18 miesięcy. Podobna luka istnieje między tymi, które koncentrują się na personalizowaniu interakcji z klientem (81% z tysiącleci a 65% wyżu demograficznego / tradycjonalistów).

 

Porady biznesowe – http://www.poradniki24h.pl/temat/biznes/

 

Jako cyfrowi tubylcy, millenialsi kładą większy nacisk na powstające technologie. Na przykład 60% millenialsów specjalistów ds. Sprzedaży twierdzi, że wykorzystanie inteligencji prognostycznej do przewidywania potrzeb klientów i priorytetyzacji zadań jest absolutnie krytyczne lub bardzo ważne dla ich ogólnego procesu sprzedaży – w porównaniu do zaledwie 43% wyżu demograficznego / tradycjonalistów.

admin
Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *