Model biznesowy (Business Model)

Model biznesowy to struktura oraz zestaw elementów, które opisują sposób, w jaki przedsiębiorstwo tworzy, dostarcza i utrzymuje wartość dla swoich klientów. Jest to podstawa, na której firma opiera swoje działania i strategie, mając na celu osiągnięcie sukcesu na rynku.

Główne składniki modelu biznesowego to:

  • Propozycja wartości: Opis korzyści, jakie przedsiębiorstwo oferuje klientom, czyli co sprawia, że klienci wybierają dane produkty lub usługi.
  • Segmenty rynkowe: Grupy klientów, do których kierowane są produkty lub usługi firmy.
  • Kanały dystrybucji: Metody, za pomocą których produkty lub usługi docierają do klientów.
  • Relacje z klientami: Interakcje z klientami oraz strategie budowania i utrzymania lojalności.
  • Struktura kosztów: Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w celu dostarczenia wartości klientom oraz utrzymania działalności.
  • Źródła przychodów: Sposoby, w jakie firma generuje zyski z dostarczanych produktów lub usług.

Model biznesowy może przybierać różne formy, takie jak model subskrypcyjny, model freemium, model sprzedaży bezpośredniej, czy model partnerski.

admin
Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *