Umiejętności innowacyjne

Bycie innowacyjnym to umiejętność jak każda inna.

Są ludzie, którzy wydają się sypać nowymi pomysłami, wyrzucając je co drugi dzień, a przynajmniej tak się wydaje. Wszyscy możemy rozwijać nasze umiejętności innowacyjne przy odrobinie praktyki.

Umiejętności i techniki innowacyjnego myślenia są nie tylko niezbędne w pracy, ale także przydatne w życiu codziennym, pomagając nam rosnąć i rozwijać się w nowych sytuacjach oraz myśleć o tym, jak łatwiej dostosować się do zmian.

Co to jest innowacja?

Proces wdrażania każdego nowego, rozwiązującego problem pomysłu… Innowacja to generowanie, akceptacja i wdrażanie nowych pomysłów, procesów, produktów lub usług.

Innowacja to zatem przede wszystkim nie tylko generowanie nowych pomysłów, ale także możliwość codziennego ich praktycznego stosowania.


Rodzaje innowacji

Na poziomie organizacyjnym istnieją cztery główne kategorie innowacji, które można rozróżnić na podstawie tego, czy problem jest dobrze zdefiniowany i czy jest jasne, kto jest najlepiej przygotowany do jego rozwiązania.

Te kategorie innowacji to:

  • Badania podstawowe , w których nie ma jasno określonego wyniku. Chodzi o to, aby zbadać, jak coś działa. Wielu komentatorów uważa, że ​​badania podstawowe nie są innowacjami, ponieważ nie wymagają zastosowania nowych ustaleń. Jednak jest to istotny prekursor wielu innowacji, ponieważ często tylko dzięki zrozumieniu, jak działają rzeczy, pojawiają się nowe pomysły lub można je zastosować.
  • Utrzymywanie innowacji , w których problem jest jasno zdefiniowany, a także jasne jest, kto jest najlepiej przygotowany do jego rozwiązania. Przykładem tego rodzaju innowacji jest iPod, w którym Steve Jobs miał jasny pomysł, że istnieje rynek na urządzenie, które pozwoliło ci „włożyć 1000 piosenek do kieszeni”. Charakter problemów był jasny, podobnie jak umiejętności potrzebne do ich rozwiązania.
  • Przełomowe innowacje , które wprowadzają nowe podejście do starych produktów lub usług. Dobrym przykładem może być rozwój tanich linii lotniczych, które wycinają drogie części usługi, których ludzie nie cenią, i radykalnie obniżają koszty.
  • Przełomowe innowacje wymagają zmiany paradygmatu i często, ale nie zawsze, wymagają od kogoś z zewnątrz nowej perspektywy. Przykładem może być odkrycie struktury DNA, w którym Watson i Crick dosłownie wywrócili poprzednie myślenie na lewą stronę.

Wpływ środowiska na innowacje

Różne środowiska będą sprzyjać różnym kategoriom innowacji. Na przykład badania podstawowe najlepiej przeprowadzać w środowisku, w którym presja na rozwiązywanie konkretnych problemów jest bardzo niewielka, ale cenione jest pogoń za wiedzą, na przykład uniwersytet. Wiele firm inwestuje jednak w badania podstawowe, często sponsorując staże i studentów na uniwersytetach.

Utrzymanie innowacji najprawdopodobniej wyjdzie z ustalonego programu badań i rozwoju w dużej firmie. Duże firmy mogą inwestować w opracowywanie nowych sposobów wykorzystania istniejących technologii lub ulepszanie istniejących technologii, aby były tańsze lub lepszej jakości, i oczekiwałyby rozsądnego zwrotu z takich inwestycji.

Przełomowe innowacje zdarzają się tam, gdzie pojawiają się nowi konkurenci w ugruntowanej branży, częściowo dlatego, że nowa firma może myśleć inaczej. Bardzo trudno jest celowo wprowadzać innowacje destrukcyjne, ponieważ często nie jest jasne, na czym polega problem, który próbujesz rozwiązać. Firmy, które zrobiły to z powodzeniem, zwykle przyglądały się istniejącej ofercie, a następnie bardzo celowo celowały w obszary, których nie spełnia.

Przełomowe innowacje zwykle wymagają osób z zewnątrz, ponieważ osoby już pracujące w tym obszarze „uderzyły w mur”. Ustanowione firmy często sponsorują nagrody za innowacje w celu rozwiązania określonych problemów jako sposobu na wprowadzenie tego nowego sposobu myślenia.


Podejścia do zarządzania innowacjami i zmianami

Po przestudiowaniu dużej liczby organizacji Rosabeth Kanter zasugerowała, że ​​istnieją dwa podejścia organizacyjne do innowacji i zmian: integracyjne i segmentacyjne.

Organizacje integrujące traktują innowacje jako szansę, a nie zagrożenie. Zwykle zajmują się problemami jako całością organizacji, a nie w osobnych sekcjach, i entuzjastycznie podchodzą do nowych pomysłów. Ogólnie rzecz biorąc, organizacje te są bardziej elastyczne i chętne do zmiany.

Organizacje segmentacyjne zwykle pracują w silosach, przy czym każda część organizacji osobno zajmuje się problemami związanymi ze zmianami, a kierownictwo nie zajmuje ogólnego stanowiska. Takie organizacje na ogół nie chcą zmieniać swojej struktury ani zmieniać relacji między różnymi częściami organizacji, co czyni je bardzo mało elastycznymi.

Kanter doszedł do wniosku, że organizacje integrujące radziły sobie znacznie lepiej ze zmianami i innowacjami. Ponadto zasugerowała, że ​​osoby w organizacjach integracyjnych wykazały trzy kluczowe umiejętności, które były niezbędne do zarządzania innowacjami.


Osobiste umiejętności innowacji

Chociaż często mówimy o innowacjach i zmianach jako o czymś najważniejszym dla organizacji i osób w nich pracujących, umiejętności niezbędne do innowacyjnej pracy są kluczowe w życiu codziennym.

Podejście stosowane przez organizacje integrujące do innowacji, bycia elastycznym i elastycznym oraz traktowania zmiany jako szansy, jest użytecznym podejściem również dla jednostki.

Trzy kluczowe umiejętności w zakresie innowacji: umiejętności władzy, zarządzanie ludźmi i zarządzanie zmianami , jeśli zostaną rozwinięte i wzmocnione, pomogą ci przyjąć bardziej pewne siebie, a zatem bardziej zrelaksowane podejście do nowych sytuacji. To z kolei pomoże ci łatwiej radzić sobie ze zmianami.

 

Więcej możesz się dowiedzieć na stronie ze szkoleniami na temat kreatywności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *