Czym jest wydziedziczenie?

W świetle prawa za wydziedziczenie uznaje się wyłączenie członka bądź członków najbliższej rodziny z dziedziczenia, czyli otrzymania należnego zachówku po śmierci spadkodawcy. Polskie przepisy bardzo szczegółowo określają zasady mówiące o tym, w jaki sytuacjach może nastąpić wydziedziczenie oraz kto mu podlega.

Kto zgodnie z przepisami może podlegać wydziedziczeniu?

Zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do dziedziczenia, wydziedziczone z prawda do zachówku mogą być zstępni spadkodawcy (czy jego dzieci, wnuki, prawnuki itd.), rodzice oraz małżonkowie. Wydziedziczenie możliwe jest tylko w kilku przypadków, nie może być to dowolna decyzja spadkodawcy, podjęta pod wpływem pewnych czynników. Zgodnie z przepisami prawo do zachówku zostaje przerwane w przypadku:

  • postępowania spadkobiercy wbrew zasadom współżycia społecznego, pomimo wyraźnego braku woli ze strony spadkodawcy;
  • gdy spadkobierca dopuszcza się umyślnego przestępstwa w stosunku do spadkodawcy,
  • uporczywego niedopełniania rodzinnych obowiązków w stosunku do spadkodawcy.

Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku dzieci, wnuków, prawnuków itd. osoby podlegającej wydziedziczeniu, prawo spadkowe nie przewiduje cofnięcia prawa do dziedziczenia.

Aby wydziedziczenie miało wiążącą moc prawną, postanowienie o jego zaistnieniu musi być zawarte w testamencie spadkodawcy – jeżeli tak się nie stanie, nastąpi stwierdzenia nabycia spadku – https://zachowek.biz.pl/category/stwierdzenie-nabycia-spadku/, nawet jeżeli spadkodawca nie chciał przekazywać swojego majątku danemu spadkobiercy. W testamencie musi być zawarta nie tylko informacja o tym, kto podlega wydziedziczeniu, ale również i powód zaistnienia takiej sytuacji.

Jak dokonać wydziedziczenia?

Prawo spadkowe daje spadkodawcy możliwość wyłączenia prawa do zachowku dla spadkobiercy, który naruszył przepisy, zezwalające na zaistnienie takiej sytuacji. W tym celu niezbędne jest spisanie oświadczenia woli – jedyną formą dopuszczalną w tym przypadku będzie testament. W tym przypadku nie ma konieczności wnoszenia sprawy do sądu o pozbawienie prawa do dziedziczenia, wystarczy zachować odpowiednie procedury przy sporządzaniu testamentu, aby wydziedziczenie miało moc prawną. Ponadto musi być ono sporządzone w sposób jasny i klarowny, nie pozostawiający jakichkolwiek wątpliwości co do jego ważności i prawdziwości. Wydziedziczenie ma moc wiążącą dopiero wraz z dniem otwarcia spadku, a co za tym idzie do tego dnia bez większych przeszkód spadkodawca ma prawo do cofnięcia podjętej przez siebie decyzji.

Czy wydziedziczenie można zakwestionować?

Zgodnie z prawem spadkobierca, który został wydziedziczony ma prawdo do zakwestionowania zaistniałej sytuacji na drodze postępowania sądowego – najlepiej w postępowaniu o stwierdzenia nabycia spadku po spadkodawcy. W tym przypadku bardzo ważne jest uzasadnienie tego, dlaczego wydziedziczony spadkobierca nie zgadza się z tym, że spadek został mu odebrany. Należy przy tym pamiętać o tym, że każde bezpodstawne wydziedziczenie spadkobiercy (pod warunkiem że naruszony został jeden z przepisów Kodeksu Cywilnego) nie prowadzi do odebrania spadkobiercy prawa do otrzymania zachowku, niezależnie od woli spadkodawcy. Ponadto wydziedziczenie zgodne z przepisami nie jest możliwe w sytuacji, w której spadkodawca wybaczył spadkobiercy popełnione przez niego błędy.

admin
Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *