Definicja konferencji

Poznaj definicje konferencji – formy spotkania biznesowego.

Konferencja to spotkanie, często trwające kilka dni, organizowane na określony temat lub mające na celu zgromadzenie osób mających wspólne zainteresowania.

Konferencja jest spotkaniem, na którym odbywają się formalne dyskusje.

Szukaj ciekawych konferencji na stronie http://www.konferencje24h.pl/ – konferencje, spotkania w jednym miejscu.

Wydarzenie: duże zgromadzenie osób lub członków jednej lub kilku organizacji w celu omówienia kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania .

Konferencje odbywają w tym celu przygotowanych salach konferencyjnych – szukaj sal na wynajem na stronie http://www.e-konferencje.pl/

Czym jest konferencja?

Konferencja jest ogólnie rozumiana jako spotkanie kilku osób w celu omówienia konkretnego tematu. Często mylony jest z konwencją, kolokwiami lub sympozjum. Podczas gdy konferencja różni się od innych pod względem wielkości i celu, termin ten można wykorzystać do objęcia ogólnej koncepcji. Konwencja jest większa niż konferencja; jest to spotkanie delegatów reprezentujących kilka grup.

Zobacz gdzie i jakie organizowane są konferencje – gdziekonferencje.pl/

Podczas konferencji powstają innowacyjne pomysły i wymieniane są między ekspertami nowe informacje. Jego cel może być jednym z następujących:

  • Konferencja naukowa to spotkanie naukowców lub pracowników akademickich, podczas których prezentowane są wyniki badań lub prowadzone są warsztaty.
  • Konferencja biznesowa odbywa się dla osób pracujących w tej samej firmie lub branży. Łączą się, aby dyskutować o nowych trendach i możliwościach związanych z biznesem
  • Konferencja branżowa odbywa się na większą skalę. Poza biznesmenami są też osoby publiczne, które przychodzą do sieci z dostawcami i nawiązują nowe połączenia. Taka konferencja składa się z warsztatów i prezentacji w formie białej księgi.
  • Niekonferencja różni się od tradycyjnej konferencji, ponieważ pozwala uniknąć wysokich kosztów, odgórnej hierarchii organizacyjnej i sponsorowanych prezentacji. Wszyscy uczestnicy są równie dobrze poinformowani o temacie, a dyskusja następuje w trybie otwartym; zwykle bez jednego mówcy zwracającego się do zgromadzenia.

Większość konferencji ma jednego lub kilku głównych mówców, którzy wygłoszą przemówienie programowe. Są one powszechne na konferencjach naukowych i biznesowych. Wybierani mówcy są wybitnymi osobistościami w pokrewnej dziedzinie, a ich obecność ma zachęcić więcej osób do udziału w konferencji. Istnieją różne rodzaje konferencji:

  • Sympozjum to zwyczajne spotkanie, obejmujące napoje i rozrywkę.
  • Zorganizowane jest seminarium w celu omówienia konkretnego tematu. Zwykle mają charakter edukacyjny, a uczestnicy powinni zdobyć nową wiedzę lub umiejętności na koniec seminarium
  • Warsztat jest bardziej praktycznym doświadczeniem dla uczestników z demonstracjami i działaniami; czas, w którym jeden mówca zwraca się do grupy, jest ograniczony
  • Konferencja przy okrągłym stole to spotkanie rówieśników w celu wymiany myśli i opinii na określony temat, zazwyczaj polityczny lub komercyjny. Istnieje ograniczona liczba uczestników, którzy zasiadają przy okrągłym stole, aby każdy mógł zmierzyć się z pozostałymi

Czytaj – http://www.aszkolenia.pl/1401/jak-wybrac-miejsce-konferencji-szkolenia.html – porady dla wynajmujących sale na konferencje.

admin
Author: admin

3 thoughts on “Definicja konferencji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *