Dlaczego firma budowlana powinna uzyskać Freistellung?

Jak stanowią niemieckie przepisy prawne, każde przedsiębiorstwo, które świadczy w Niemczech usługi budowlane, pozostaje w obowiązku dokonania rejestracji działalności gospodarczej w odpowiednim urzędzie skarbowym. Na tej podstawie firmie zostaje nadany numer do celów podatkowych (czyli Steuernummer), a sam właściciel może wnioskować o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech (niem. Freistellung). Sprawdź, co należy zrobić w tym celu.

Zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech

Wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech może wystosować do tamtejszego urzędu każdy przedsiębiorca prowadzący na terenie tego kraju działalność budowlaną. Nie ma przy tym znaczenia miejsce formalnej rejestracji firmy – dla niemieckiego urzędu istotne okazuje się rzeczywiste miejsce świadczenia usług o charakterze remontowo-budowlanym. W większości przypadków przedsiębiorcy mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku o Freistellung. Zwolnienie z podatku od usług budowlanych na terenie Niemiec należy się wszystkim właścicielom firm o wskazanym profilu działalności, którzy wystąpią do niemieckiego urzędu z odpowiednim wnioskiem, wykazując przy tym brak jakichkolwiek opóźnień, nierozstrzygniętych spraw lub innych nieprawidłowości z tamtejszym Finanzamtem.

Dlaczego warto ubiegać się o Freistellung, będąc właścicielem firmy budowlanej w Niemczech?


Przedsiębiorcy, którzy planują rozpocząć u naszych zachodnich sąsiadów działalność remontowo-budowlaną, muszą wiedzieć o tym, że w Niemczech funkcjonuje specjalny podatek budowlany (niem. Bauabzugsteuer). Jego wysokość sięga 15% liczone od wartości brutto każdej wystawionej faktury, jeśli przedsiębiorca nie został zwolniony z tego podatku. Bez aktualnego Freistellung zleceniodawca ma obowiązek potrącić należny podatek od każdej faktury, złożyć odpowiedni protokół i następnie przekazać podatek do niemieckiego urzędu skarbowego. Aby nie narazić się na te potrącenia, warto postarać się o Freistellung.

Jak wnioskować o zwolnienie z podatku budowlanego do niemieckiego urzędu?

W celu uzyskania Freistellung przedsiębiorca powinien w pierwszym kroku wystąpić z wnioskiem i niezbędną dokumentacją do tamtejszego urzędu skarbowego. Firmy remontowo-budowlane, będące zarejestrowane w Polsce, muszą dodatkowo pamiętać o dostarczeniu do urzędu wpisu do ewidencji, a także certyfikatu rezydencji wystawionego przez polski urząd skarbowy. Z kolei właściciele Gewerbe powinni dołączyć do wniosku zameldowanie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Z tak przygotowanym wnioskiem należy udać się do niemieckiego urzędu skarbowego. Za zachodnią granicą działają cztery powołane w tym celu placówki. Przynależność danego przedsiębiorcy do jednej z nich ustalana jest zgodnie z pierwszą literą nazwiska.

W jaki sposób odzyskać potrącony podatek budowlany w Niemczech?

Należy podkreślić, że nawet w sytuacji, gdy niemiecki urząd skarbowy zdążył już potrącić podatek budowlany, przedsiębiorca wciąż ma możliwość starania się o jego odzyskanie. W takim przypadku musi wystąpić do urzędu ze stosownym wnioskiem, a także protokołami, będącymi poświadczeniem faktu, że zleceniodawca rzeczywiście odprowadził ten podatek. Właściciele firm budowlanych muszą jednak uzbroić się w cierpliwość – proces odzyskiwania podatku budowlanego w Niemczech to żmudna i często dość czasochłonna procedura. Z tego powodu w interesie przedsiębiorców pozostaje dopilnowanie kwestii Freistellung odpowiednio wcześnie i tym samym niedopuszczenie do niepożądanych potrąceń.
admin
Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *