PIT przez internet – rozlicz swój podatek

Jak co roku do 30 kwietnia złożyć roczną deklarację PIT za rok poprzedni. Najlepiej dokonać tego droga elektroniczną, przez internet, to najwygodniejsza metoda na złożenie lub skorygowanie rocznej deklaracji podatkowej.

Od 15 lutego 2020 PIT można rozliczyć PIT online za 2019 czyli przez internet. Zrób to do 30 kwietnia.

Co to jest podatek, zeznanie PIT?

PIT (skrót od ang. Personal Income Tax) to podatek dochodowy od osób fizycznych. Można nazwać go podatkiem od zysku, kwotą jaka należna jest urzędowi skarbowemu za wynagrodzenie, dochód jaki otrzymaliśmy w danym roku kalendarzowym. PIT, to pewna część z pozyskanego zysku, dochodów uiszczana państwu. Istnieje kilka progów podatkowych, nazywane stawkami, skalą podatku.

 

Stawki podatkowa 2019 dla rozliczeń PIT w 2020 roku

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
85 52817,75 % minus kwota zmniejszająca podatek
85 52815 181 zł 22 gr+ 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek
1.000.00015 181 zł 22 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy

 

Dodatkowy podatek od kwoty dochodu powyżej 1 miliona złotych.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje tzw. danina solidarnościowa. To nowy podatek od dochodów osób fizycznych, którego wysokość wynosi 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne).

 

PIT-em określamy powszechnie zeznanie roczne, w jakim obliczamy należny podatek dla państwa. W zależności o źródła dochodów są różne PIT-y; PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

PIT-11 – co to jest?

PIT-11 – to formularze z danymi na temat dochodów, kosztów uzyskania przychodu oraz pobranych składkach i zaliczkach na podatek od przykładowo jednego pracodawcy u którego pracowaliśmy. Można otrzymać kilka formularzy PIT-11 w przypadku gdy posiadamy kilka źródeł dochodu. Wiedza z tych danych jest potrzebna, aby przeprowadzić rozliczenie podatkowe, ustalić wysokość należnej kwoty urzędowi skarbowemu, na które mamy czas do końca kwietnia. Formularze PIT-11 powinny zostać nam dostarczone do końca lutego.

Mając informacje o swoich dochodach (dane z PIT-11) można dokonać rozliczenia podatku PIT z urzędem skarbowym. Najwygodniejszą metoda jest to dokonać online, przez internet.

Po co płacimy podatki?

Z naszych podatków (pieniędzy) zapewniamy państwu dochód na wykonywanie zadań publicznych. Podatki to główne źródło dochodu państwa, więc chętnie z niego korzysta, podnosząc stawki.

admin
Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *