Kapitał obrotowy

Co to jest „kapitał obrotowy”

 

Kapitał obrotowy, zwany również kapitałem obrotowym netto, jest różnicą między aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa , takimi jak gotówka, należności (niezapłacone rachunki klientów), a zapasami surowców i wyrobów gotowych oraz zobowiązaniami bieżącymi , takimi jak zobowiązania.

Kapitał obrotowy = aktywa bieżące – bieżące zobowiązania

 

Znacznie kapitału obrotowego

 

Kapitał obrotowy jest miarą zarówno wydajności operacyjnej przedsiębiorstwa, jak i jego krótkoterminowej kondycji finansowej. Współczynnik kapitału obrotowego (aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące) lub wskaźnik płynności bieżącej wskazuje, czy spółka ma wystarczającą ilość krótkoterminowych aktywów na pokrycie swojego krótkoterminowego zadłużenia. Dobry współczynnik kapitału obrotowego uważa się za równy od 1,2 do 2,0. Stosunek mniejszy niż 1,0 oznacza ujemny kapitał obrotowy, z potencjalnymi problemami z płynnością , podczas gdy wskaźnik powyżej 2,0 może wskazywać, że firma nie wykorzystuje skutecznie nadwyżki aktywów, aby wygenerować maksymalny możliwy przychód.

 

[Ważne jest, aby rozumieć pojęcia, takie jak kapitał obrotowy, podczas tworzenia modeli finansowych lub przy użyciu technik analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o modelowaniu finansowym – skorzystaj ze szkoleń finansowych ]

 

Jeśli aktywa obrotowe spółki nie przekraczają bieżących zobowiązań, może to mieć problem z spłaceniem wierzycieli lub zbankrutowaniem. Malejący wskaźnik kapitału obrotowego jest dla analityków finansowych czerwoną flagą. Mogą również przyjrzeć się wskaźnikowi szybkiej płynności , który jest bardziej testem krótkoterminowej płynności, ponieważ obejmuje tylko środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, zbywalne inwestycje i należności.

 

Zmiany w kapitale obrotowym wpływają na przepływy pieniężne Spółki

 

Większość projektów wymaga inwestycji w kapitał obrotowy, co zmniejsza przepływy pieniężne, ale zmniejsza się także gotówka, jeśli pieniądze są gromadzone zbyt wolno lub maleje wielkość sprzedaży, co doprowadzi do spadku należności. Firmy, które nieefektywnie wykorzystują kapitał obrotowy, mogą zwiększyć przepływy pieniężne poprzez sprężanie dostawców i klientów.

 

Porady dla firm i informacje na temat szkoleń http://www.rynekszkolen.pl/

 

Rzeczy do zapamiętania

  • Spółka ma ujemny kapitał obrotowy Jeżeli stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań jest mniejszy niż jeden.
  • Wysoki współczynnik kapitału obrotowego nie zawsze jest korzystny. Może to oznaczać, że firma ma za dużo zapasów lub nie inwestuje swojej nadwyżki gotówki.

 

admin
Author: admin

One thought on “Kapitał obrotowy

  • Borykam się z problemem wysokich zapasów, wytworzonych towarów. Niby kapitał jest ale zamrożony. Problem. Jakieś rady?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *