Kapitał

Co to jest „kapitał”

Kapitał jest terminem określającym aktywa finansowe lub ich wartość finansową (np. Środki zgromadzone na rachunkach depozytowych), jak również namacalne czynniki produkcji, w tym sprzęt wykorzystywany w środowiskach takich jak fabryki i inne zakłady produkcyjne. Ponadto kapitał obejmuje obiekty, takie jak budynki wykorzystywane do produkcji i przechowywania wytworzonych towarów. Materiały użyte i zużyte w ramach procesu produkcyjnego nie kwalifikują się.

Kapitał

Podczas gdy pieniądze są wykorzystywane do zakupu towarów i usług konsumpcyjnych, kapitał jest bardziej trwały i służy do generowania majątku poprzez inwestycje. Przykłady kapitału obejmują samochody, patenty, oprogramowanie i nazwy marek. Wszystkie te elementy to dane wejściowe, które można wykorzystać do tworzenia bogactwa. Poza tym, że są wykorzystywane w produkcji, kapitał można wynająć za miesięczną lub roczną opłatę w celu stworzenia bogactwa, lub można go sprzedać, gdy nie jest już potrzebny.

 

Kapitał jako bieżąca usługa dla biznesu

Aby zakwalifikować się jako kapitał, towary muszą świadczyć ciągłe usługi dla biznesu w celu tworzenia bogactwa. Kapitał musi być połączony z pracą, pracą osób, które wymieniają swój czas i umiejętności na pieniądze, aby tworzyć wartość. Inwestując w kapitał i rezygnując z bieżącej konsumpcji, biznes lub jednostka może skierować te wysiłki na przyszły dobrobyt.

Środki trwałe, które funkcjonują jako kapitał w przedsiębiorstwie, podlegają amortyzacji , która występuje w postaci zwykłego zużycia elementu, zmniejszając jego ogólną wartość. Amortyzacja jest często odnotowywana w sprawozdaniach finansowych firmy i może kwalifikować się do wykorzystania jako odliczenia podatkowe .

Twierdzenie praw własności oznacza wartość skojarzonego kapitału. Osoby fizyczne lub firmy mogą domagać się prawa własności do swojego kapitału i kierować jego funkcją do swoich potrzeb. Własność kapitału może również zostać przeniesiona na inną osobę lub spółkę, a wszelkie wynikające z niej dochody ze sprzedaży skierowane są do poprzedniego właściciela. Na przykład firma może sprzedać część wyposażenia produkcyjnego do innego obiektu w zamian za gotówkę. Zakup staje się nowym właścicielem sprzętu, a firma sprzedająca może włączyć te środki do przychodów.

Poradniki biznesowe – http://www.poradniki24h.pl/temat/biznes/ – poznaj ciekawostki

Rodzaje kapitału

  • Dłużny kapitał : firma może pozyskać kapitał poprzez przejęcie długu . Kapitał zadłużenia można uzyskać ze źródeł prywatnych, takich jak przyjaciele i rodzina, instytucje finansowe i firmy ubezpieczeniowe lub ze źródeł publicznych, takich jak federalne programy pożyczkowe.
  • Kapitał akcyjny : Kapitał akcyjny oparty jest na inwestycjach, które w przeciwieństwie do kapitału dłużnego nie muszą być spłacane. Może to obejmować prywatne inwestycje właścicieli firm, a także składki pochodzące ze sprzedaży akcji.
  • Kapitał obrotowy : Zdefiniowany jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa a bieżącymi zobowiązaniami, kapitał obrotowy jest miarą krótkoterminowej płynności przedsiębiorstwa, a konkretniej jego zdolnością do pokrycia długów, zobowiązań i innych zobowiązań, które są należne w ciągu roku. . W pewnym sensie jest to migawka kondycji finansowej firmy.
  • Kapitał handlowy: odnosi się do kwoty przeznaczonej na kupno i sprzedaż różnych papierów wartościowych. Ogólnie rzecz biorąc, kapitał handlowy różni się od kapitału inwestycyjnego tym, że jest zarezerwowany dla bardziej spekulacyjnych przedsięwzięć. Kapitał handlowy jest czasami określany jako „bankroll”. Inwestorzy mogą próbować dodać do swojego kapitału handlowego, stosując różne metody optymalizacji handlu. Metody te starają się jak najlepiej wykorzystać kapitał, określając idealny procent funduszy do inwestowania za każdym razem. W szczególności, aby odnieść sukces, ważne jest, aby przedsiębiorcy określili optymalną rezerwę gotówkową wymaganą dla swoich strategii inwestycyjnych.

 

Dopłaty do kapitału

Dodatkowy kapitał wpłacony to rachunek w części dotyczącej kapitału własnego bilansu korporacyjnego. Jest to dodatkowa kwota zapłacona za akcje spółki w stosunku do wartości nominalnej akcji. Dodatkowy kapitał wpłacony powstaje tylko wtedy, gdy osoba kupuje akcje bezpośrednio od spółki. Cena zapłacona za akcje zakupione na rynku wtórnym nie ma wpływu na dodatkowy kapitał wpłacony.

 

Kapitał a pieniądze

Ludzie często wymieniają słowa: kapitał i pieniądze, wierząc w to samo. Ale między nimi jest naprawdę duża różnica. Kapitał obejmuje aspekty firmy, które pomagają jej kształtować i rozwijać, i obejmuje dowolne aktywa, które mogą przynieść korzyści firmie w perspektywie długoterminowej, podczas gdy pieniądze odnoszą się do instrumentu wykorzystywanego do zakupu towarów i usług między firmami i / lub osobami , służąc w bardziej bezpośrednim celu.

admin
Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *