Analiza fundamentalna

Co to jest „Analiza fundamentalna”

Analiza fundamentalna jest metodą oceny bezpieczeństwa w celu zmierzenia jego wartości wewnętrznej, poprzez badanie powiązanych czynników ekonomicznych, finansowych i innych czynników jakościowych i ilościowych. Zasadniczy analitycy badają wszystko, co może wpływać na wartość bezpieczeństwa, w tym czynniki makroekonomiczne, takie jak ogólna gospodarka i warunki przemysłowe, oraz czynniki mikroekonomiczne, takie jak warunki finansowe i zarządzanie przedsiębiorstwem. Ostatecznym celem analizy fundamentalnej jest wytworzenie ilościowej wartości, którą inwestor może porównać z aktualną ceną papieru wartościowego, wskazując tym samym, czy zabezpieczenie jest niedowartościowane lub przewartościowane.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna określa kondycję i wydajność firmy bazowej, analizując kluczowe liczby i wskaźniki ekonomiczne. Celem jest identyfikacja zasadniczo silnych firm lub branż oraz zasadniczo słabych firm lub branż. Inwestorzy długo trzymają się spółek, które są silne, a krótkie są firmy słabe. Ta metoda analizy bezpieczeństwa jest uważana za przeciwieństwo analizy technicznej.

Większość odnoszących największe sukcesy inwestorów na świecie korzysta z analizy fundamentalnej, aby znaleźć możliwości inwestycyjne. Jeśli nie masz podstaw do podstawowej analizy, kursy inwestycyjne oraz finansowe pokaże Ci wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć doskonale poruszać się w świecie inwestycji i finansów. Dowiesz się, jak czytać sprawozdania finansowe, jak interpretować wskaźniki finansowe i strategie stosowane przez specjalistów inwestycyjnych na co dzień.

Podstawy analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna wykorzystuje prawdziwe, publiczne dane do oceny wartości zabezpieczenia. Chociaż większość analityków wykorzystuje analizę fundamentalną do wyceny akcji , ta metoda wyceny może być stosowana do prawie każdego rodzaju zabezpieczenia. Na przykład inwestor może przeprowadzić fundamentalną analizę wartości obligacji, analizując czynniki ekonomiczne, takie jak stopy procentowe i ogólny stan gospodarki. Może również przyjrzeć się informacjom o emitencie obligacji, takim jak potencjalne zmiany w ratingach kredytowych .

W przypadku akcji i instrumentów kapitałowych metoda ta wykorzystuje przychody, zyski, przyszły wzrost, zwrot z kapitału własnego, marże zysku i inne dane w celu ustalenia podstawowej wartości przedsiębiorstwa i potencjału przyszłego wzrostu. W zakresie zapasów analiza fundamentalna koncentruje się na sprawozdaniach finansowych ocenianych spółek. Jednym z najbardziej znanych i odnoszących sukcesy fundamentalistycznych analityków jest tak zwana „Oracle of Omaha”, Warren Buffett, który jest znany z tego, że z powodzeniem stosuje analizy fundamentalne do wybierania papierów wartościowych. Jego zdolności zmieniły go w miliardera.

 

admin
Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *