Przywództwo – czym jest? – definicja

Przywództwo to zdolność osoby lub grupy jednostek do wpływania na wyznawców lub innych członków organizacji i kierowania nimi.

Przywództwo polega na podejmowaniu rozsądnych – a czasem trudnych – decyzji, tworzeniu i artykułowaniu jasnej wizji, ustalaniu osiągalnych celów i przekazywaniu obserwującym wiedzy i narzędzi niezbędnych do osiągnięcia tych celów.

Czym jest przywództwo?

Przywódcy są poszukiwani i potrzebni w większości aspektów społecznych, od biznesu, przez politykę, poprzez region, aż po organizacje społeczne.

Skuteczny lider ma następujące cechy: pewność siebie, silne umiejętności komunikacyjne i zarządzania, kreatywne i innowacyjne myślenie, wytrwałość w obliczu porażki, gotowość do podejmowania ryzyka , otwartość na zmiany, a także bezstronność i reaktywność w czasach kryzysu (osoba reaktywna szybciej dostrzegają grożące niebezpieczeństwo) .

W biznesie osoby, które wykazują te cechy przywódcze może wejść na stanowiska kierownicze lub stanowiska na poziomie C takie jak CEO, CIO lub prezes (Poziom C, zwany także pakietem C, jest używanym do opisywania wysokich rangi wykonawczych w organizacji. Litera C w tym kontekście oznacza wodza.),. Na uwagę zasługują osoby, które wykazały się silnym przywództwem w branży technologicznej: założyciel Apple, Steve Jobs, założyciel Microsoftu Bill Gates i prezes Amazon Amazon, Jeff Bezos.

Szkolenia dla menedżerów – http://www.szkolenia24h.pl/oferty/kat_menedzerskie/

Co czyni świetnego lidera?

Istnieje wiele definicji przywództwa, chociaż różne definicje na ogół zbliżają się do teorii, że wielcy liderzy mają zdolność podejmowania strategicznych i wizjonerskich decyzji i przekonania innych do podążania za tymi decyzjami. Konsensus jest taki, że liderzy tworzą wizję i mogą skutecznie zachęcić innych do pracy na rzecz osiągnięcia tego celu. Robią to, wyznaczając kierunek i inspirując innych, aby odnieśli sukces w osiągnięciu końcowego rezultatu. Co więcej, są w stanie przyciągnąć ludzi podekscytowanych i zmotywowanych do pracy w kierunku tej wizji.

Poznaj – Dlaczego warto posiadać pióro wieczne?

Innymi słowy, wielcy liderzy wiedzą, jak zarówno inspirować ludzi, jak i zachęcać ich do wypełniania zadań, które osiągną cel lidera.

Były prezydent USA Dwight D. Eisenhower sformułował ten pomysł, kiedy powiedział: „Przywództwo to sztuka nakłaniania kogoś innego do zrobienia czegoś, co chcesz zrobić, ponieważ on chce to zrobić.”

Znaczenie delegacji

Mimo że terminy przywództwo i zarządzanie są czasem używane zamiennie, nie są one tym samym pojęciem.

Jak już wcześniej wspomniano, przywództwo polega na tworzeniu i artykułowaniu wizji i inspirowaniu innych do pracy nad tą wizją. Ale liderzy mogą nie być wykwalifikowani lub zaangażowani w codzienne zarządzanie pracą niezbędną do przekształcenia tej wizji w rzeczywistość.

Natomiast zarządzanie to nadzór kroków taktycznych wymaganych do ukończenia pracy niezbędnej do faktycznego osiągnięcia celu.

Przywództwo często wymaga od przywódców podejmowania pewnych zadań związanych z zarządzaniem, ale dobrzy liderzy rozumieją, że ich mocne strony różnią się od tych, które wykazują dobrzy menedżerowie, którzy przodują w określaniu kroków wymaganych do wykonania zadań i pociągania ludzi do odpowiedzialności za osiągnięcie przydzielonej im części pracy.

Programy szkoleniowe / programy rozwoju przywództwa

Przywództwo wymaga od poszczególnych osób posiadania pewnych kluczowych cech, takich jak silne umiejętności komunikacyjne, charyzma, asertywność i empatia.

Dlaczego bycie liderem oznacza przede wszystkim poznanie firmy.

Wiele osób z natury posiada pewne cechy przywódcze, ale większość osób musi rozwinąć wiele, jeśli nie wszystkie, cech związanych z przywództwem.

Istnieje wiele wytycznych, książek, zajęć i konsultantów, mających na celu pomoc osobom w rozwijaniu tych cech i, co być może ważniejsze, w zrozumieniu, które cechy są najbardziej skuteczne w jakich okolicznościach i z którymi zespołami.

Niektórzy ludzie mogą rozwijać zdolności przywódcze poprzez codzienne doświadczenia. Co więcej, niektórzy ludzie nie zajmują stanowisk kierowniczych lub biznesowych, a mimo to nadal wykazują przywództwo poprzez swoje działania i umiejętności, aby zmobilizować ludzi do działania w ich wizjach na rzecz czegoś lepszego niż status quo.

Poznaj – Odkryj swoje umiejętności przywódcze: Test samooceny – Czy nadaję się na lidera?

Teoria przywództwa

Tak jak istnieje wiele definicji przywództwa, istnieje wiele różnych teorii przywództwa. Teorie te są często pogrupowane w grupy oparte na ideach, które każda z teorii głosi.

Na przykład, jedna grupa to teoria Wielkiego Człowieka, która powstała w XIX wieku i podkreśla, że ​​wielcy przywódcy byli ludźmi zrodzonymi z tego zadania. Kolejną grupą jest Teoria Cech, która pochodzi z połowy XX wieku, a także koncentruje się na idei, że niektórzy ludzie rodzą się z cechami, które czynią ich wielkimi przywódcami, takimi jak uczciwość i pewność siebie.

Poznaj – Dlaczego warto wybrać wyroby szklarskie POLANA z Poznania nania 

W drugiej połowie XX wieku pojawiły się kolejne kategorie. Należą do nich przywództwo sytuacyjne, w którym styl przywództwa jest dostosowywany w zależności od gotowości lub poziomu umiejętności wyznawców w danej sytuacji, oraz teorie awaryjne, w których skuteczne przywództwo zależy od posiadania odpowiedniego lidera w odpowiedniej sytuacji; transakcyjne teorie przywództwa, w których przywódcy nagradzają lub karają zwolenników, aby osiągnąć rezultaty; i teorie przywództwa transformacyjnego, w których przywódcy pomagają przemieniać naśladowców poprzez przykład.

Style przywództwa

Podobnie eksperci ds. przywództwa uważają, że istnieją różne typy stylów przywództwa i że niektórzy liderzy mają dominujący styl, podczas gdy inni przywódcy stosują różne style w różnych sytuacjach lub z różnymi obserwatorami.

  • Powszechnie znane style przywództwa obejmują: afiliacyjny, autorytatywny, coaching, przymus, charyzmatyczny, demokratyczny, innowacyjny, dowodzący i kontrolujący (lub biurokratyczny), laissez-faire (pozwólcie czynić), pionier (lub transakcyjny), sługa, sytuacyjny i transformacyjny.

Poznaj ciekawe porady biznesowe – porady123.pl/biznes

admin
Author: admin

5 thoughts on “Przywództwo – czym jest? – definicja

  • Zawsze mnie zastanawiało, czy rzeczywiście uczestnictwo w szkoleniu może nauczyć człowieka asertywności…

    Odpowiedz
  • Lider brzmi dumnie i lepiej niż szef czy kierownik. Dobry lider wspomaga działania firmy.

    Odpowiedz
  • Doskonały lider powoduje że cała firma chce działać i zna cel do którego podążają wszyscy. Czy na szkoleniach można nauczyć się tego? Tak nauka i wiedza jak to robić jest pomocne.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *