Inwestycje kapitałowe

Co to jest „Inwestycja kapitałowa”

Inwestycja kapitałowa odnosi się do funduszy zainwestowanych w firmę lub przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia celów biznesowych. Inwestycje kapitałowe mogą również odnosić się do nabycia przez przedsiębiorstwo aktywów kapitałowych lub środków trwałych, takich jak zakłady produkcyjne i maszyny, które prawdopodobnie będą produktywne przez wiele lat. Źródła inwestycji kapitałowych są różnorodne i mogą obejmować inwestorów kapitałowych, banki, instytucje finansowe, venture capital i aniołów biznesu.

Inwestycje kapitałowe

Podczas gdy inwestycje kapitałowe są zwykle zarezerwowane na kapitał lub aktywa o długim okresie eksploatacji, część ta może być również wykorzystana do celów kapitału obrotowego . Inwestycje kapitałowe obejmują szeroki zakres opcji finansowania. O ile finansowanie inwestycji kapitałowych ma zazwyczaj formę wspólnych lub preferowanych emisji akcji, może to być również zwykły lub zamienny dług.

Wykorzystanie kapitału inwestycji

Inwestycje kapitałowe dotyczą przeznaczenia kapitału na długoterminowe użytkowanie. Firmy nieustannie inwestują kapitał, aby utrzymać istniejące operacje i poszerzyć swoją działalność na przyszłość. Główny rodzaj inwestycji kapitałowych dotyczy środków trwałych, aby umożliwić zwiększenie zdolności operacyjnej, przejęcie większego udziału w rynku, a przy tym generowanie większych przychodów. Firmy mogą również inwestować kapitałowo w formie udziałów kapitałowych w działalności innych spółek, co pośrednio przynosi korzyści inwestorom poprzez budowanie relacji biznesowych lub ekspansję na nowe rynki.

Źródła kapitału

Firmy podejmują świadome decyzje o tym, jakie inwestycje kapitałowe i ile z nich powinny mieć w czasie. Określa wymogi dotyczące finansowania, a zatem wpływa na wybór źródeł finansowania . Pierwszą opcją finansowania jest zawsze przepływ gotówki z działalności operacyjnej firmy, który czasami może nie wystarczyć do zaspokojenia potrzebnych nakładów inwestycyjnych. Bardziej prawdopodobne jest, że firmy wykorzystają zewnętrzne finansowanie, zadłużenie i / lub kapitał własny w celu uzupełnienia wszelkich wewnętrznych niedoborów środków pieniężnych.

Inwestycje kapitałowe mają w dłuższej perspektywie przynieść korzyści spółce, ale mają pewne krótkoterminowe wady. Intensywne, ciągłe inwestycje kapitałowe zazwyczaj zmniejszają dochody w okresie przejściowym, obciążenie płynnością spowodowane popytem na zapłatę na odsetki i wymagalne zlecenia, a także osłabione zyski i własność, jeśli wykorzystywany jest nowy kapitał własny.

Kapitał obrotowy

Środki pozyskane jako kapitał długoterminowy powinny służyć długoterminowym inwestycjom kapitałowym, aby osiągnąć porównywalne zwroty i odpowiednio pokrywać powiązane koszty finansowania. Jednakże, aby utrzymać nieprzerwane operacje, firmy muszą posiadać dodatkowe aktywa obrotowe nad sumą bieżących zobowiązań, jako dodatkową gwarancję spełnienia wszelkich zobowiązań. Fundusze krótkoterminowe zarezerwowane jako takie są powszechnie określane jako kapitał obrotowy i mogą pochodzić z kapitału długoterminowego, którego dłuższe terminy zapadalności są zwykle poza terminami wymagalności bieżących zobowiązań. W rezultacie firmy poświęcają część długoterminowego zwrotu, aby zapewnić krótkoterminową płynność .

admin
Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *